Pradžia
lt
en

Pats gražiausias gimtadienio maišelis

Pradžia
P a t s g r a ž i a u s i a s g i m t a d i e n i o m a i š e l i s.
Šį šventinį gimtojo miesto 770-ojo gimtadienio vakarą bibliotekoje per kraštus liejosi kūrybiškumas  - dekoravome šventinius miesto maišelius. 
Galutiniu rezultatu liko patenkinti visi. 
Su gimtadieniu, mylimi Gargždai