Pradžia

Bibliotekos misija, vizija

Pradžia

    Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos filialai – atviros visuomenei informacijos, kultūros ir švietimo įstaigos, kaupiančios, sisteminančios, saugančios ir skleidžiančios savivaldybės gyventojų poreikius atitinkantį universalų dokumentų fondą, visuomenės informacinius, kultūrinius ir laisvalaikio poreikius.

    Bibliotekos misija:

          Tenkinti regiono gyventojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, skatinti asmenybės tobulėjimą, sudaryti sąlygas leisti laisvalaikį, bendrauti, asmenybės saviraiškai ir mokytis visą gyvenimą.

    Bibliotekos vizija:

          Patraukli ir patogi darbui, mokymuisi, savišvietai, poilsiui, tenkinanti visuomenės skaitymo ir informacinius poreikius biblioteka.