Pradžia

Jono Lankučio dukros Margaritos Dautartienės viešnagė bibliotekoje

Pradžia

Šiandien bibliotekoje svečiavosi Jono Lankučio dukra Margarita Dautartienė bei buvęs bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas.