Pradžia
lt
en

Teresė Vaičiulienė

Atnaujinimo data 2023-07-07 14:15

Pradžia

Teresė Vaičiulienė gimė 1938 m. rugpjūčio 29 d. Klaipėdos r., Rudaičių kaime, valstiečių šeimoje. 1957 m. baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą ir pradėjo savo pedagoginę veiklą Šilutės rajono Girininkų septynmetėje mokykloje. 1965 m. baigė Vilniaus Valstybinį V. Kapsuko vardo universitetą ir įgijo filologijos, rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

Nuo 1966 m. iki 2005 m. T. Vaičiulienė dirbo Klaipėdos rajone. Vadovaudama rajono mokytojų metodiniam darbui, pedagogė buvo savo srities profesionalė ir savo pareigas atliko su išskirtiniu dėmesiu, meile kiekvienam rajono pedagogui, jaunam specialistui ar mokyklos vadovui. T. Vaičiulienės metodinė veikla suformavo rajono pedagogų metodinės veiklos tradicijas ir padėjo pagrindus šiandieninei Klaipėdos rajono švietimo veiklai.

Nuo 1991 m T. Vaičiulienė dirbo Klaipėdos rajono švietimo skyriaus inspektore-metodininke, nuo 1996 m. – švietimo skyriaus vyriausiąja specialiste. Dirbdama ji gebėdavo įsigilinti į kiekvienos mokyklos bendruomenę ir jos narių veiklą, nustatyti teigiamus pokyčius ugdymo procese bei patarti, kaip įveikti ugdymo proceso problemas.

Teresė Vaičiulienė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, organizuodavo susitikimus su žymiais žmonėmis, mokslininkais, rašytojais. 2006 m. ji išleido knygą „Vėžaičių krašto šviesuoliai – mokytojai Sadauskai“. Knygos pagrindinis leitmotyvas – didžiausia vertybė – mokytojas, sugebėjęs į mažą vaiko širdį sudėti amžinąsias vertybes: pilietiškumą, pagarbą, meilę artimui, atjautą ir pasitikėjimą savimi.

Teresei Vaičiulienei Gargždų miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m.