Pradžia

Benediktas Juodka

Atnaujinimo data 2022-02-01 13:08

Pradžia

Gimė 1943 m. sausio 13 d. Utenoje. 1944 m. vasarą vokiečių varoma į Vakarus šeima su pusantrų metų sūnumi apsistojo Gargžduose. P. Dirgėlos knygoje „Minijos žemė“ Benediktas Juodka prisimena: „Mano tėviškė – Gargždai, Kalniškių kaimas, medinis namelis ant Minijos skardžio“.

Motina Eugenija mokytojavo Gargždų vidurinėje mokykloje 36 metus iki pat mirties. Tėvas Antanas buvo pokario rajono veterinarijos ligoninės įkūrėjas ir šį darbą rajone dirbo 52 metus.

Benediktas Juodka, baigęs Gargždų vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Po pirmo kurso gabus studentas buvo išsiųstas tęsti studijų Maskvos Lomonosovo universitete. 1968 m. baigė aspirantūrą, apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją, o po 1981 m. – ir habilituoto daktaro disertaciją. 1982 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 1971 m. iki dabar – Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedros vedėjas. Beveik 13 metų dirbo šio universiteto prorektoriumi mokslo reikalams. 2002 m. iš Gargždų kilęs garsus biochemikas išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi.

Benediktas Juodka nuo 1992 m. iki dabar yra Lietuvos mokslų akademijos prezidentas.

Akademikui 1985 m. paskirta Lietuvos valstybinė premija, o 2000 m. – T. Grotuso vardo premija. Jis yra Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, Europos mokslo ir meno akademijos (Zalcburgas) narys, Europos menų, gamtos ir humanitarinių mokslų akademijos (Paryžius) tituluotasis narys, Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Prancūzijos Respublikos Komandoro ordino, Lenkijos Respublikos Komandoro kryžiaus, Latvijos Trijų kryžių ordino kavalierius. Skaitė paskaitas ir dalyvavo tarptautinėse konferencijose įvairių šalių universitetuose bei mokslo centruose.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas mokslininkui suteiktas 2003 m. rugpjūčio 11 d.

Gimė 1943 m. sausio 13 d. Utenoje. 1944 m. vasarą vokiečių varoma į Vakarus šeima su pusantrų metų sūnumi apsistojo Gargžduose. P. Dirgėlos knygoje „Minijos žemė“ Benediktas Juodka prisimena: „Mano tėviškė – Gargždai, Kalniškių kaimas, medinis namelis ant Minijos skardžio“.

Motina Eugenija mokytojavo Gargždų vidurinėje mokykloje 36 metus iki pat mirties. Tėvas Antanas buvo pokario rajono veterinarijos ligoninės įkūrėjas ir šį darbą rajone dirbo 52 metus.

Benediktas Juodka, baigęs Gargždų vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Po pirmo kurso gabus studentas buvo išsiųstas tęsti studijų Maskvos Lomonosovo universitete. 1968 m. baigė aspirantūrą, apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją, o po 1981 m. – ir habilituoto daktaro disertaciją. 1982 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.

Nuo 1971 m. iki dabar – Vilniaus universiteto Biochemijos ir biofizikos katedros vedėjas. Beveik 13 metų dirbo šio universiteto prorektoriumi mokslo reikalams. 2002 m. iš Gargždų kilęs garsus biochemikas išrinktas Vilniaus universiteto rektoriumi.

Benediktas Juodka nuo 1992 m. iki dabar yra Lietuvos mokslų akademijos prezidentas.

Akademikui 1985 m. paskirta Lietuvos valstybinė premija, o 2000 m. – T. Grotuso vardo premija. Jis yra Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, Europos mokslo ir meno akademijos (Zalcburgas) narys, Europos menų, gamtos ir humanitarinių mokslų akademijos (Paryžius) tituluotasis narys, Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Prancūzijos Respublikos Komandoro ordino, Lenkijos Respublikos Komandoro kryžiaus, Latvijos Trijų kryžių ordino kavalierius. Skaitė paskaitas ir dalyvavo tarptautinėse konferencijose įvairių šalių universitetuose bei mokslo centruose.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas mokslininkui suteiktas 2003 m. rugpjūčio 11 d.