Pradžia
lt
en

Antanas Stalmokas

Atnaujinimo data 2022-02-01 13:30

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos Žemaitijos legiono, Kretingos apskrities Gargždų, Endriejavo, Veiviržėnų ir Kulių valsčių partizanų štabo viršininkas, žuvęs didvyrio mirtimi už Lietuvos laisvę.

A. Stalmokas buvo Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. Tai karinė organizacija, kurios tikslas ginti Lietuvą nuo grįžtančių sovietų okupantų ir atkurti Lietuvos valstybingumą. LLA organizavo partizaninė pasipriešinimą. A. Stalmokas buvo Kretingos apskrities Gargždų, Endriejavo, Veiviržėnų ir Kulių valsčių partizaninio pasipriešinimo sovietų okupacijai organizatorius. Išduotas, tardytas, kankintas Vilniaus KGB rūmuose. Draugų neišdavė, pasirinko mirtį.

Antanas buvo labai gabus, pareigingas, sportiškas moksleivis. Mokėsi Klaipėdos miesto Vytauto didžiojo gimnazijoje. 1939 metais hitlerinei Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, gimnaziją baigė Palangoje, kur vyravo patriotinė dvasia. Abitūros egzaminų pabaiga – 1940 metų birželio 15-oji – sutapo su Lietuvos valstybės okupacija. Besimokydamas gimnazijoje, iki suėmimo, rašė dienoraštį, naudodamasis istoriniais šaltiniais 1941 metais parašė pirmąją Gargždų istoriją. 1940 metais įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. Baigė du kursus. Trečio nebaigė, kadangi vokiečiai universitetą uždarė.

A. Stalmokas buvo sušaudytas KGB rūmų rūsyje. Jo kūnas, kartu su kitų pasmerktųjų, buvo nuvežtas į Tuskulėnų dvaro daržinę, išverstas į duobę ir užkastas. Kai slaptos kapinės buvo pilnai prilaidotos, čekistai bandė jas paslėpti. Daržinė buvo nugriauta, žemė buldozeriu išlyginta ir pasėta žolė.

Antanas Stalmokas, 1920–1946 m. Gargždų didvyris, kovojęs už Lietuvos laisvę. Išduotas, kankintas ir sušaudytas Vilniuje, KGB rūmuose. Palaikai ilsisi Tuskulėnų dvaro parke – kolumbariume.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2018 m.