Pradžia
lt
en

Alvydas Jokubaitis

Atnaujinimo data 2022-02-01 13:27

Pradžia

Dr. Alvydas Jokubaitis gimė 1959 m. rugsėjo 8 d. Gargžduose. Baigė Gargždų 2-ąją (dabar „Kranto“) vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto  Istorijos fakultetą.

1991-1996 m. dėstė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. 1991 m. stažavosi Lenkijos Krokuvos Jogailos universitete. 1992 m. suteiktas humanitarinių mokslų daktaro vardas. Nuo 1996 m. dirba Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Studentams dėsto šiuolaikinę politinę teoriją, politiką ir moralę, šiuolaikinės politikos sampratą. 2003 m. paskirtas instituto Politikos teorijos katedros vedėju, tais pačiais metais jam suteiktas profesoriaus vardas.

A. Jokubaitis yra Vilniaus universiteto Senato, Mokslo komiteto ir Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarybos narys. Profesorius priklauso mokslinio periodinio leidinio „Politologija“ redakcinei kolegijai. Taip pat yra Atviros visuomenės kolegijos praktikos vadovas, stažuotės koordinatorius, Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

2002 m. prof. Alvydas Jokubaitis buvo išrinktas geriausiu Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto  dėstytoju. Moksliniai interesai: politinė filosofija ir teorija.

Publikacijos: „Politika be vertybių“ ( 2008 m.), „Trys politikos aspektai: praktika, teorija, menas“ (2005 m.), „Liberalizmo tapatumo problemos“ (2003 m.), „Postmodernism and Politics“ (2002 m.), „Postmodernizmas ir konservatizmas“ (1997 m.), „Liberalizmo ir demokratijos konfliktas“ (Politologija. 2009. Nr. 1. P. 3-2). Alvydas Jokubaitis kartu su Raimundas Lopata parengė bendrą darbą – filosofinių istorinių politikos tyrinėjimų knygą „Lietuva kaip problema“, taip pat daugelį straipsnių įvairiuose moksliniuose žurnaluose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Profesorius Alvydas Jokubaitis noriai ir produktyviai bendrauja su Jono Lankučio viešąja biblioteka, Gargždų bei rajono bendruomene. Viešajai bibliotekai padovanojo vertingų istorinių, filosofinių knygų ir periodinių leidinių, kuriais noriai naudojasi bibliotekos vartotojai, ypač studentai.

Gargždų miesto garbės piliečio vardas suteiktas 2015 m.