Pradžia

Informacijos technologijų ir viešinimo skyrius

Atnaujinimo data 2022-01-18 11:41

Pradžia
Donata Bijeikė Skyriaus vedėja +370 673 16540
Živilė Markutė-Armalienė Vedėjos pavaduotoja projektinei ir kultūrinei veiklai +370 682 69260
Osvaldas Girtys Informacinių technologijų specialistas +370 618 85901
Marytė Ilginienė Vyriausioji bibliotekininkė +370 46 473472