Pradžia

Darbo užmokestis

Atnaujinimo data 2022-03-17 09:06

Pradžia

2021 m. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius (pagal patvirtintus etatus)

Nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių

Direktorius

1

Neskelbiama*

2. Direktoriaus  pavaduotoja

1

Neskelbiama*

3. Skyrių  vedėjai

5

1540

4. Vyr. buhalteris

1

Neskelbiama*

5. Buhalteris

1

Neskelbiama*

6. Vyr. bibliotekininkas darbui su personalu

1

Neskelbiama*

7. Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo  inžinierius

1

Neskelbiama*

8. Informacinių technologijų  ir ryšių specialistas

1

Neskelbiama*

9. Vyresnysis bibliotekininkas kraštotyrai

1

Neskelbiama*

10. Vyresnysis bibliotekininkas

10

1388

11. Vyriausioji  bibliotekininkė

3

1501

12. Bibliotekininkas

11

1431

13. Bibliotekininkas

10,5

1365

14. Knygrišys - bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

15. Vyresnysis bibliografas

1

Neskelbiama*

16. Ūkvedys

1

Neskelbiama *

17. Aplinkos tvarkytojas

1

MMA

18. Pagalbinis darbininkas

0,5

MMA

19. Valytoja

4

MMA

        *Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas,  vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ 18 p.)