Asta Jolanta Miškinytė „Kasios K. asmeninis gyvenimas“

– Eime, jau laikas. Negaliu ilgiau čia būti.
Pažvelgęs į tokį ramų Kasios K. veidą, Juozas suprato, kad viskas ir ginčytis ar toliau kalbėti nebeverta. Tad nutilo ir jie ramiai išėjo, užrakindami duris abu žinojo, kad niekada daugiau čia negrįš ir niekada daugiau nieko tarp jų nebus, ir daugiau to minėti nereikia, nes likimas pasisuko jiems nepalankia puse, parodydamas visą jų naivaus plano kvailumą. Po kiek laiko abu ištrins tai iš atminties ir sveikinsis lyg niekur nieko, kaip sveikinasi susitikę kaimynai.

Skaityti daugiau...

„Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija“

„Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija" – tai įspūdingas laiškų romanas, atveriantis mums plačią pirmosios Lietuvos Respublikos ir tuometinės Europos gyvenimo panoramą. Kanauninko, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, jo mylimų dukterėčių Bronės ir Barboros, jų vyrų - diplomato Petro Klimo ir karininko, mokslininko Prano Lesauskio - bei jų vaikų susirašinėjime iškyla sodri ano laiko tikrovė: nuo kasdienių kūniškų rūpesčių, buities, kulinarijos, aprangos, statybų, vaikų auklėjimo iki subtiliausių politikos, meno, mokslo, filosofijos, religijos klausimų aptarimo.

Skaityti daugiau...

Ronald Potter-Efron „Begydant piktas smegenis“

Ar supykę dažnai:

Taip susijaudinate, kad jums sunkiai sekasi mąstyti? 

Elgiatės impulsyviai, o vėliau gailitės dėl to, ką padarėte?

Negebate išklausyti kitų, nes esate pernelyg įsiaudrinę?

Taip įnirštate, kad vargiai kontroliuojate žodžius ir veiksmus?

Tol pykstate, kol pritvinkstate pagiežos?

Įsivaizduojate, kad dauguma žmonių yra priešiški jums?

Skaityti daugiau...

Kayte Nunn „Gėlių kolekcininko duktė“

Jas skiria šimtmečiai ir platūs vandenynai. Tačiau jos turi bendrą tikslą.

Dabartis, Sidnėjus, Australija.
Pastaruoju metu Anos galvoje sukasi tik dvi mintys: kaip sėkmingai įkurti gėlininkystės verslą ir kaip kuo greičiau atnaujinti neseniai ją palikusios močiutės namus, kad juose būtų galima gyventi. Tačiau griaudami sienas darbininkai aptinka šį tą netikėto. Vos nukėlusi dėžės, ištrauktos iš šimtmetį saugotos slėptuvės, dangtį, Ana supranta, kad gyvenime ką tik atsivėrė neišaiškinta paslaptis: mergina nebegalės nurimti, kol nesužinos, kas ir kodėl jos namuose paslėpė dienoraštį ir saujelę niekad neregėtų sėklų.

Skaityti daugiau...

Jacob Bronowski „Žmogaus kilsmas“

Knygos "Žmogaus kilsmas. Žmonijos raidos ir pasiekimų istorija" aprašymas

Dr. Jacobo Bronowskio (1908–1974) „Žmogaus kilsmas“ laikomas vienu pirmųjų mokslo populiarinimo veikalų, nušviečiančių istorinį ir socialinį mokslo raidos kontekstą. Knygos pagrindu tapo to paties pavadinimo BBC televizijos dokumentinio serialo (1973 m.), prie kurio kūrimo dr. J. Bronowskis buvo pakviestas prisidėti kaip scenarijaus autorius ir vedėjas, vienuolikos epizodų beveik pažodinis atpasakojimas.

Skaityti daugiau...