Akademikui Jonui Lankučiui – 95

     Vasario 11 d. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje surengta šviesi, jautri šventė akademiko Jono Lankučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Atsiminimų vakaru „Prie didžiojo knygos kelio: akademikui Jonui Lankučiui – 95“ prasidėjo renginių ciklas, kurio tikslas apžvelgti žymaus lietuvių literatūrologo gyvenimą, kūrybą, darbus. Taip pat J. Lankučiui atminti numatytas Margaritos Lankutytės-Dautartienės pranešimas „Literatų šeimos: kultūros paveldo puoselėtojai“ ir renginys „Nacionalinės dramaturgijos puoselėtojai: nuo akademiko Jono Lankučio studijų link režisieriaus Juliaus Dautarto darbų“.

     Šis atsiminimų vakaras – išskirtinė galimybė susitikti su Jono Lankučio artimaisiais bei kolegomis – renginyje dalyvavo akademiko dukra M. Lankutytė-Dautartienė, vaikaičiai Jonas bei Juozas bei kiti giminaičiai, kurie itin vertina ir saugo žymaus lietuvių literatūrologo atminimą, džiaugiasi, kad Jonas Lankutis jiems įskiepijo dvasines vertybes, kurios ir šiandien perduodamos jaunajai kartai. Taip pat šventėje dalyvavo buvusios J. Lankučio kolegės iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, mokslininkės prof. Dr. A. Martišiūtė-Linartienė, dr. J. Sprindytė, dr. D. Mitaitė. Jonas Lankutis beveik 10 metų vadovavo Mokslų Akademijos Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui (1984-1993) ir iki šiol prisimenamas tik gerais žodžiais. Akademikas buvo nepaprastai geras, taurus, teisingas žmogus, didis mokslininkas ir literatūrologijos autoritetas, pieš kurį sutrikdavo net sovietiniai ideologai. Neretai imdavo vaizdingai, su visomis smulkmenomis pasakoti apie savo gimtąjį Gargždų miestelį, apie prieškarį, vardindavo Gargždų amatininkus, batsiuvius, siuvėjus, krautuvininkus.

     Pagrindinis J. Lankučio veikalas „Lietuvių dramaturgijos tyrinėjimai“ (1974-1983) yra pirmasis specialusis istoriografinis darbas, kuriame nuosekliai aprašyta visa lietuvių dramaturgijos raida, atskleisti jos ypatumai, o paskutinysis – studija „Lietuvių egzodo dramaturgija: 1940-1990“ (1995) papildo lietuvių dramaturgijos panoramą sovietmečiu priverstinai nutylėtu, savitu lietuvių dramaturgijos klodu. J. Lankutis esmingai pakoregavo akcentus, įtvirtintus teatrologijos darbuose.

     Jonas Lankutis itin gerbiamas ir savo tėviškėje, Gargžduose – 2000 m. jo vardu pavadinta Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, o 2003 m. jam suteiktas Gargždų miesto garbės piliečio vardas. Atsiminimų vakarui neabejingi buvo ir valdžios atstovai, pagerbti J. Lankučio atminimą atvyko Seimo narė Rasa Petrauskienė ir Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Violeta Riaukienė.

     Bibliotekoje veikia Jono Lankučio asmeninių daiktų, kuriuos dovanojo literatūros kritiko šeima, ekspozicija, kaupiamas ir skaitmeninamas akademiko archyvas kraštotyros skyriuje. Taip pat filmuotus renginius ir kitą informaciją apie akademiką galima rasti „LankucioVB“ YouTube kanale https://www.youtube.com/user/LankucioVB.

 

Vyr bibliografė kraštotyrai Giedrė Ilginienė

Nuotraukos Stasio Sodeikio