„Laikas eina žingsniais atsargiais“ - Klaipėdos rajono kūrėjų almanacho pristatymas

  • Spausdinti

     Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka parengė ir išleido rajono kūrėjų almanachą „Laikas eina žingsniais atsargiais“. Rinktinės pristatymo renginiu bibliotekininkai iškilmingai uždarė Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „ATEIK, SUŽINOK IR IŠMOK“. Susirinkusieji literatai bei svečiai girdėjo poeziją ir prozą, dedikuotą Laikui, Lietuvai ir Žemaitijai, nes būtent šie akcentai išryškėjo almanache. Knygos pavadinimą inspiravo Dianos Jusčienės eilėraštis „Piramidė“, jo eilutėmis išreikšta prasminga šios rinktinės mintis.
Knyga išleista Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, tad kone visi autoriai savo kūrinius skyrė Lietuvai, prisimindami jos istorinę praeitį ir didžiuodamiesi dabartimi; šimtmečio almanache jaučiama meilė ir pagarba savo Tėvynei. Rinktinėje pristatoma įvairi bei marga poezija ir proza – autoriai skiriasi tiek amžiumi, tiek rašymo stiliumi ar gyvenimiška patirtimi. Jubiliejiniais Lietuvai metais kūrėjų rinktinėje rekordiškai daug – net 42. Džiugina, kad autorių skaičius auga, meninis žodis, matyt, vis labiau išlaisvina žmogų, guodžia ir stiprina dvasią. Kūrėjai labai įvairūs ir įdomūs – nuo mokytojo iki verslininko, nuo menininko iki informatiko. Knygoje atsiskleidžia svarbūs išgyvenimai, kūrybinis potencialas, dažname kūrinyje juntame Žemaitijos, Gargždų apylinkių gamtovaizdį, kuris persipynęs su autentiškomis istorijomis, gražiais pastebėjimais, išmintinga patirtimi. Malonu skaityti tarmiškus tekstus, kuriuos sukūrė Giedrė Bružienė ir Aldona Martinkienė, ypač turint omenyje, kad šie metai paskelbti Žemaitijos metais. Džiaugiamės jaunaisiais kūrėjais. Nors jų ne tiek daug, kiek norėtume, tačiau jų gaivališka kūryba, įžvalgos, požiūris ir individualumas turėtų intriguoti, o gal įkvėpti skaitytoją. Almanache „Laikas eina žingsniais atsargiais“ – ir Lietuvos rašytojų sąjungos narių Dalios Kudžmaitės, Elenos Skaudvilaitės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narių Dianos Jusčienės, Albino Klizo, Snieguolės Liucijos Petkevičiūtės-Žukauskienės, ir debiutantų kūriniai.
     Pirmajame Jono Lankučio bibliotekos išleistame almanache išsakėme troškimą, kad mūsų krašte neišsektų kūrybos srovė, kad būtų užtikrintas jos tęstinumas, kad būtų išleista dar ne viena Klaipėdos r. kūrėjų rinktinė. Šis palinkėjimas išsipildė – išleistas jau antrasis Klaipėdos rajono literatų kūrybos almanachas.
     Tariame nuoširdų ačiū visiems kūrėjams. Linkime išlikti aktyviems, kūrybingiems, nes jūsų darbai įkvepia doroms mintims, naujiems darbams, kurie reikalingi mūsų valstybės ateičiai.
Giedrė Ilginienė
Nuotraukos – Živilė Markutė-Armalienė