Knygos „Eduardas Turauskas“ pristatymas

 

Knygnešio dieną Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje ir Endriejavo filiale paminėjome pristatydami knygą apie kraštietį, „žemaitį nuo Endriejavo“, “gražaus žodžio meisterį“, iškilų politikos, visuomenės veikėją, ateitininką, spaudos darbuotoją, diplomatą, nuolatinį Lietuvos delegatą prie Tautų sąjungos – Eduardą  Turauską.

Apie savo dėdę – Eduardą Turauską lietuviškai, su elegantišku prancūzišku akcentu papasakojo dukterėčia Karolina Masiulytė-Paliulienė. Ji prisiminė, kad dirbančio dėdės šiukštu negalima buvo trukdyti, kad buvo šeimos žmogus – be galo mylėjo savo žmoną; savo vaikų neturėjo, tad rūpinosi, globojo savo mažuosius giminaičius. Dėdė Eduardas ir jo žmona Elena padėjo jai, dar visai mažutei, pasiruošti Pirmajai  Komunijai.

Renginio moderatorė Informacinio skyriaus vedėja Živilė Markutė-Armalienė papasakojo, kad ponia Karolina yra žymiojo knygnešio ir knygininko Juozo Masiulio dukterėčia, kuri po Nepriklausomybės sugrąžinimo tapo knygyno paveldėtoja. Ji taip pat tęsia dėdės Eduardo Turausko darbus – užsiima kultūrine, šviečiamąja frankofoniška veikla – tiesia tiltus tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Už tai šiemet jai buvo suteiktas aukščiausias Prancūzijos Garbės legiono ordinas ir ordino kavalieriaus „Chevalier de la legion d'honneur“ vardas.

Knygos autorė – istorikė, muziejininkė, rašytoja (parašė 20 knygų), Joana Viga Čiplytė įtaigiai apibendrino knygos turinį, išskyrė įdomesnius E. Turausko gyvenimo, darbo faktus, pasidalijo istorijomis, kaip jai sekėsi rašyti, rinkti informaciją ir pasidžiaugė, kad dokumentai, kuriuos išsaugojo E. Turauskas ir jo žmona Elena, iš JAV sugrįžo į Lietuvą.

Nuotaikingai apie savo žmoną Karoliną, savo darbą, kasdienybę papasakojo verslininkas, iždininkas, piršlys (!) Arūnas Povilas Paliulis.

  „Bangos“ laikraščio redaktorė Vilija Butkuvienė dėkojo poniai Karolinai už gyvą žodį, tolerancijos pamokas, autorei už kraštiečio, ištikimai tarnavusio ir gynusio Lietuvos interesus, garsinimą. Apgailestavo, kad tokiame renginyje nėra istorijos mokytojų,  mokinių, ateitininkų - tokie renginiai, anot redaktorės,  tai neįkainojamos pamokos.

Gargždų krašto muziejaus istorikas Marius Mockus domėjosi, kiek  ir kokios  surinktos istorinės medžiagos nerasime knygoje, Endriejavo bibliotekoje viešnioms daugiausiai klausimų pateikė endriejaviškė, buvusi prancūzų kalbos mokytoja A. Laucevičienė.

Endriejavo filiale  girdėtais pasakojimais apie Eduardą Turauską  dalijosi rašytojas A. Žemgulis.  Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė ir Endriejavo seniūnė L. Šunokienė dėkojo gerbiamai Karolinai ir autorei už išleistą knygą apie žymųjį kraštietį, garsinusį Lietuvą ir padovanojo albumą „Prie jūrų marių“.

Autorė Jono Lankučio viešajai bibliotekai, Endriejavo filialui, Endriejavo pagrindinei mokyklai  padovanojo knygų „Eduardas Turauskas“ bei dar keletą savo rašytų knygų. Renginio pabaigoje visiems norintiems dalijo autografus, pasirašė Jono Lankučio viešosios bibliotekos svečių knygoje.

Živilė Markutė-Armalienė

Nuotraukos Ritos Žadeikytės, Laimutės Šunokienės ir Dianos Ciparienės