Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose

Spalio 27 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko patirties dalijimosi seminaras, kuriame dalyvavo tarptautinio projekto „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose" partneriai iš Latvijos, Lenkijos, Norvegijos, Belgijos ir Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos.
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka dalyvauja Erasmus+ programos finansuojamame tarptautiniame projekte „Inovatoriai ir ugdytojai bibliotekose" („Daily innovators and daily educators in libraries"). Projekto vykdytojas – Lenkijos informacinės visuomenės plėtros fondas. Šiuo projektu siekiama sukurti neformaliojo suaugusiųjų ugdymo metodologiją, kuri stiprins bibliotekų vaidmenį socialinių inovacijų, daugiakultūriškumo ir kūrybiškumo srityse ir kuria galėtų naudotis bibliotekininkai ir kitų kultūros institucijų darbuotojai, dirbantys ir mokantys suaugusius.


Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktorius Juozas Gutauskas ir vyresn. bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Danielius Laima pristatė bibliotekos struktūrą, veiklą ir „Biblioteka be sienų" projektą. Šio sėkmingo projekto tikslas – sukurti informacinį tinklą suteikiant galimybes ugdyti jaunimo ir senjorų asmenines kompetencijas, padėsiančias prisitaikyti informacinėje visuomenėje. Informacinių technologijų pagalba sveikinimo žodį tarė projekto partnerė Klaipėdos rajono švietimo centro direktorė Ramutė Sirutienė. Pasidžiaugėme, kad tarp projekte dalyvavusių bibliotekų esame antri, kuriose vartotojų skaičius 2015 metais išaugo daugiausiai. Svečiai domėjosi kokią įrangą gavome, kokiu būdu vyksta transliacijos, koks jų prieinamumas kaimo filialuose, padidėjo ar sumažėjo lankytojų, su kokiomis problemomis susidūrėme. Tuo metu Vilniuje Bibliotekos pažangai 2 patirties dalijimosi seminare „Vartotojai – Partneriai – Bibliotekos – Savivaldybė" apie projekto „Biblioteka be sienų" naudą, ateities perspektyvas diskutavo projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė ir Aptarnavimo skyriaus vedėja Marytė Jacikienė. Kalbėta apie modernių technologijų integravimą į bibliotekų veiklą, formalų ir neformalų ugdymą, bibliotekų erdves, socialinius projektus.

Dėkojame kolegėms iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir svečiams iš užsienio už galimybę pasidalinti sėkminga patirtimi.

Tekstas, nuotraukos - Živilės Markutės-Armalienės