Seminaras „Viešųjų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių: kūrimas, sauga, apskaita ir sauga”

  • Spausdinti

Spalio 14 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje vyko informacinis metodinis, regioninis seminaras „Viešųjų bibliotekų fondų ir informacijos išteklių: kūrimas, sauga, apskaita ir sauga” – pagal Informacinio gyventojų skatinimo projektų rėmimo programą. Projekto autorė – Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė.  

Seminare dalyvavo Klaipėdos, Šilalės, Šilutės, Rietavo,  Pagėgių, Kretingos, Palangos, Tauragės, Skuodo, Jurbarko rajono savivaldybių viešųjų bibliotekų bei filialų atstovai ir darbuotojai.

Projektą, skirtą Bibliotekų metams

paminėti, pristatė direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė. Pirmoji viešnia, nuolatinė bibliotekos iniciatyvų rėmėja, laikraščio „Banga“ redaktorė Viliją Butkuvienė. Vilija džiaugėsi, kad šiuo metu bibliotekos skaitykloje eksponuojama jos sūnaus  Vytauto Butkaus fotografijų paroda „Mūsų dienos – mūsų naktys“ (MCIC: Vilniaus universiteto biblioteka skaitytojų akimis).

Laikraščio „Banga“ redaktorė teigė, kad bibliotekininkai, žurnalistai yra „vieno laivo komanda. Informaciniai srautai be žmogiško bendravimo ir bendradarbiavimo yra niekis“. Tiek laikraštis, tiek biblioteka – tai erdvė plėstis žmonių bendrystei ir kūrybiškumui. Redaktorė pasidžiaugė, kad įvykdė savo misiją – sugebėjo sūnų sudominti knyga.

Pranešimus skaitė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojos.

Pranešimą „Bibliotekos fondo organizavimas (problemos ir jų sprendimo būdai) skaitė Informacijos mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė Genovaitė Ivaškevičienė. Ji supažindino su galiojančiais teisės aktais reglamentuojančiais bibliotekų organizavimą, pristatė fondų apskaitos ir tvarkymo reikalavimus ir pasikeitimus.

Jūratė Dulinskienė - Informacijos išteklių departamento, Dokumentų konservavimo ir restauravimo skyriaus aukščiausios kategorijos restauratorė pristatė pranešimą „Bibliotekos fondų apsauga“: veiksniai, lemiantys fondų nykimą; būdai saugoti dokumentus – kokia turi būti oro temperatūra, drėgnis, dezinfekcijos būdai.

Aldona Augustaitienė – Vaikų ir jaunimo literatūros departamento direktorė  (pranešimo tema: „Vaikų literatūros išdėstymas, apipavidalinimas ir sauga“) mokė, kaip pasirinkti gerą knygą (premijos, autorius, leidyklos, vertėjai, turinys ir t.t.), kokia erdvė patogiausia mažajam skaitytojui (kokio aukščio lentynos, raidžių dydis, išdėstymas, relaksacijos zonos).

“BIX metodikos panaudojimas viešųjų bibliotekų vertinimui“ – tai tema apie kurią pasakojo Dalia Jaskonienė. Dalyviai įdėmiai klausėsi Informacijos mokslų departamento, Bibliotekininkystės skyriaus vyriausiosios metodininkės, skyriaus vadovės pavaduotojos pranešimo.  BIX metodikos vertinimo tikslas – įvertinti savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemų veiklą ir jas reitinguoti; sudaryti galimybę bibliotekoms įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses; skatinti bibliotekų, jų savininkų teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų (steigėjų) ir rėmėjų  bendradarbiavimą, paslaugų skaidrumą.

Seminaro dalyviai diskutavo, kad išgirstos žinios labai pravers jų bibliotekiniame darbe.

 

Metodinio skyriaus vedėja Laima Damulienė

Plikių filialo bibliotekininkė Živilė Markutė-Armalienė

Nuotraukos Danieliaus Laimos