Bibliotekoje sutikta nauja, Žemaitijos krašto istoriją menanti knyga

          Sausio 10 d. 15 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekoje atidarė savo 2014-ųjų metų renginių sezoną, kurį pradėjo knygos sutiktuvėmis. Gausų būrį rašytinio žodžio mylėtojų bibliotekon sukvietė tęstinio leidinio – „Žemaičių kultūros savastys“ – antrojo rinkinio „Epochų jungtys“ pristatymas.
          Renginyje dalyvavo sudarytojai, rengėjai, autoriai ir recenzentai: Klaipėdos krašto žmonėms jau puikiai pažįstamas monografijos „Endriejavas“ sudarytojas Virginijus Jocys, Knygotyros ir dokumentotyros instituto lektorius Tomas Petreikis bei Klaipėdos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro direktorė doc. dr. Lina Petrošienė. Tarp renginio svečių – Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Savivaldybės tarybos narys Egidijus Skarbalius, Endriejavo seniūnijos seniūnė Laimutė Šunokienė. Gargždų miesto garbės piliečiai – Aldona Variekienė, Janina Valančiūtė ir Antanas Žemgulis. Renginį pradėjusi bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė pasidžiaugė, kad atvyko tikri Žemaitijos krašto entuziastai, siekiantys išsaugoti istoriją ateities kartoms. Knygos sudarytojai trumpai pristatė knygos turinį, supažindino su joje esančios medžiagos rinkimo, išleidimo istorijomis, straipsniais, papasakojo apie tokių leidinių svarbą mūsų kultūrai. Ši knyga skirta pagerbti Žemaičių kultūrą, istoriją, asmenybes, svarbius įvykius, folklorą. Įsigijus knygą laukia maloni staigmena – joje yra netgi du kompaktiniai diskai, pasak L. Petrošienės, ypač svarbūs tuo, jog iki šiol nebuvo išleista nieko panašaus. Viename diske įrašyta Žemaitijos dūdų ansamblių muzika, o kitame Raseinių krašto dainos.
          Vicemerė Rūta Cirtautaitė dėkojo visai komandai už Žemaitijos krašto kultūros puoselėjimą, siekimą ją išsaugoti bei padovanojo jiems Klaipėdos rajono savivaldybės leidinių: fotografijų albumus „Gargždai“ ir „Klaipėdos rajono kultūros paveldas“. Už knygos pristatymą bei indėlį į šio krašto istoriją dėkojo ir Endriejavo seniūnė, ir Endriejavo filialo bibliotekininkė. A. Žemgulis asmeniškai V. Jociui, kaip kraštiečiui, linkėdamas nesustoti kuriant tokius gražius dalykus, padovanojo savo naujausią knygelę „Paskui laiką“. Pristatymui baigiantis, Virginijus Jocys susirinkusiuosius paskatino didžiuotis savo krašto kultūrą bei saugoti ją, o ne savintis kitų kultūrų istorinį paveldą. Malonus ir šiltas knygos sudarytojų, recenzentų bendravimas, įdomus pristatymas po renginio surinko būrį norinčių įsigyti leidinį bei gauti autoriaus autografą.

Donata Liutikaitė
Nuotr. Stasio Sodeikio