Daukšaičių bibliotekoje atverti „Poezijos lobynai“

Daukšaičių bibliotekoje atverti „Poezijos lobynai“

       Saulėtą popietę Daukšaičių kaimo bibliotekoje poezijos mylėtojai buvo susirinkę į Poezijos pavasario šventę. Kadangi kitąmet bus švenčiamos lietuvių poezijos pradininko, Kristijono Donelaičio, 300-osios gimimo metinės, šia proga moksleivės Laura Šliaužytė ir Gabija Burauskaitė poeto eilėmis budino pavasarį. Popietėje savo eiles pristatė jaunoji kūrėja Agnė Mikužytė, susirinkusius savo kūryba ir

įžvalgumu stebino daukšaitiškė Neringa Toliušienė. Gyvenimo patirtimi, glūdinčia kūryboje, dalinosi Čeliauskienė Jadvyga ir Varanauskienė Janina. Jauki poezijos popietė buvo vainikuota didžiojo kūrėjo K. Donelaičio eilėmis.

Bibliotekininkė Zina Žąsytienė