Jusčienė Diana

    

 

    Diana gimė 1932 metais gegužės 28 dieną Šilalės rajono Kiaukų kaime ūkininko šeimoje. 1954 metais, baigusi Klaipėdos pedagoginę mokyklą, buvau paskirta į Pagėgių rajono Natkiškių septynmetę mokyklą. 1957 metais drauge su vyru persikėlė į Klaipėdos rajoną. Dirbo Jakų kaimo bibliotekos vedėja ir kultūros namų direktore, nuo 1964 metų – Dovilų mokyklos pradinių klasių, vėliau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, vadovavo mokyklos bibliotekai. 1980 metais baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą, o nuo 1974 metų gyvena Gargžduose.
     D. Jusčienė jau vaikystėje mėgo skaityti knygas, dainuoti, piešti. Eiliuoti pradėjo besimokydama Šilalės ir Laukuvos vidurinėse mokyklose. Mokydamasi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje ne tik daug rašė, bet ir dalyvavo mokyklos chore, vertė kai kurias dainas iš rusų į lietuvių kalbą, dalyvavo mokyklos ir miesto literatų būrelyje, įsteigtame prie „Tarybinės Klaipėdos“ redakcijos. Dirbdama mokyklose savo kūrybą spausdino vietinėje spaudoje, retkarčiais „Tarybiniame mokytojuje“, „Lietuvos pionieriuje“.
     Išleistos knygos: „Žemilga“ (pasakos, 1996 m.), „Dvasia neramioji“ (eilėraščiai, 1998 m.), „Paparčio žydėjimas“ (novelės ir pasakos, 2000 m.), „Horizontų šauksmas“ (eilėraščiai, 2002 m.), „Kaip paukščio plunksnas“ (eilėraščiai, 2005 m.), „Sielos stygomis groja“ (eilėraščiai, 2007 m.), „Vakaro meditacijos“ (eilėraščiai, 2009 m.), „Tylos drugiai“ (eilėraščiai, 2012 m.)

Dianos Jusčienės kūryba (MS Word dokumentas)

 

Išleistos knygos:

                                    Knyga "Sielos stygomis groja"    Knyga „Kaip paukščio plunksna"

                                    Knyga „Horizontų šauksmas“ Knyga „Dvasia neramioji“

                                   Knyga „Žemilga“ Knyga „Paparčio žydėjimas“

                                   Knyga „Sustok, akimirka“  Knyga „Vakaro meditacijos“

                                                    Knyga „Tylos drugiai“