Albinas Klizas

    

     Devyniolika metų gyveno Alytaus rajono Punios seniūnijos Paliepių kaime.  Baigė Punios vidurinę mokyklą, įstojo į tuometinio Pedagoginio instituto  Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto Lietuvių kalbos ir logopedijos specialybę, gavo šios specialybės diplomą. Dirbo Klaipėdos rajono Priekulės specialiojoje internatinėje mokykloje direktoriumi. Rašė ir rašo į „Bangos“ ir respublikinius leidinius. Dvidešimt dvejus metus stumdėsi Klaipėdos rajono Švietimo skyriaus vedėjo poste, buvo ištremtas į Klaipėdos apskritį – ten dar šešerius su puse metų iškentėjo. Grįžo į Klaipėdos rajoną vadybiškai patobulėjęs. Rajono žmonės išrinko į Klaipėdos rajono savivaldybės tarybą, patikėjo Švietimo, kultūros ir sporto komitetą.
     Keitėsi „Bangos“ laikraštyje redaktoriai ir pats kolektyvas, bet daugiau kaip 40 metų A. Klizas plunksnos nepadėjo – rašė ir rašys, kartais tyčia įsivelia į niekinį ginčą, taip padeda „Bangai“ būti aštresnei ir įdomesnei. Gal dėl to išleido pasižmonėti keturias publicistikos knygeles: „Dzūkas Žemaitijoje“, „Sūkuriai“, „Likimai“ ir „Laiko juosta“.
     Vis tik įkopė į gyvenimo aukštumas ir dabar nesigaili, gal kai kam ir gero padarė. Minčių A. Klizo galvoje daug ir jos nekantriai laukia savo eilės, kada bus išguldytos ant popieriaus.

 

A. Klizo kūryba (MS Word dokumentas)

Išleistos knygos: