Barauskienė Edita

      Gimė 1941 metųbirželio 28 dieną Šilutės rajone, Virkytų kaime. 1960metais baigė Saugų vidurinę mokyklą, o po to vieneriusmetus dirbo mokytoja Sauguose ir Pašyšiuose, kas ir nulėmė būsimos profesijospasirinkimą. Nuo 1967 metų dirbo mokytoja Priekulėje.

     1998 metais išleido knygą apie Ievą Simonaitytę „Vyžeikių karalienė“, už kurią gavo Ievos Simonaitytės premiją,įsteigtą Klaipėdos apskrities administracijos. 2004 metais tosknygos penkias noveles išleido atskira knyga vokiečių kalba„Sand vom Memelland“.

       2004 metais Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinėjemokykloje įkūrė kraštotyros muziejų.

     2006 metais išleido pasakojimų knygą „Mažas miestelis prie didelio kelio“. Tai knyga apie Priekulės istoriją, josžmones bei pokario įvykius mūsų rajone. Edita yra tos knygossudarytoja ir didesnės dalies straipsnių autorė. Už tą knygąjai buvo paskirta Ievos Simonaitytės premija, kurią įsteigėKlaipėdos rajono Agluonėnų seniūnija. 2007 metais išleista knygos antroji dalis „Prisiminimai ir kūryba. Priekulė“.

       2007 metais „Versus aureus“ leidykla išleido E. Barauskienėsknygą apie Martyną Mažvydą „Žodi, nekrisk ant akmens“. Tai knyga apie pirmosios lietuviškos knygos sudarytoją ir autorių Martyną Mažvydą. Kadangi duomenų apie MartynąMažvydą iki jo įstojimą į Karaliaučiaus universitetą iki šiolnėra surasta, autorė pasirinko romano žanrą, kuris leidžia pasinaudoti intuicija, protinga fantazija, vaizdžiu žodžiu, tautosaka,o dialoguose – pietų žemaičių tarme, kuria, pagal prof. Z. Zinkevičių, kalbėjo Mažvydas.

        Kadangi yra biologė, didelį dėmesį skiria gamtosaugai ir Klaipėdos krašto paveldo išsaugojimui.

        2008 metais rašytojai buvo suteiktas Gargždų miesto Garbės piliečio vardas.

      2013 m. Edita Barauskienė išleido istorinių pasakojimų knygą „Karūna žalčių karaliui“. Knygoje itin daug dėmesio autorė skiria Lietuvos valdovų – Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Jogailos ir Vytauto – požiūriui į krikščionybę, jų diplomatinei ir ginkluotai kovai prieš Vakarų Europos riterius, pasibaigusiai pergale Žalgirio laukuose ir žemaičių krikštu 1413 metais. 

 

E. Barauskienės kūryba (MS Word dokumentas)

 

Išleistos knygos: