Žemgulis Antanas

 

          Gimė 1932 metais Gargždų valsčiaus Pajuodupio kaime. Mokėsi Jokulių pradžios, po to – Gargždų vidurinėje mokykloje. Iki 1951 metų gruodžio mėnesio dirbo Ketvergių septynmetės mokyklos mokytoju, buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1954–1956 metais mokėsi Klaipėdos mokytojų institute, įgijo gamtos-geografijos mokytojo specialybę. 1966 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos mokytojo specialybę. Nuo 1956 iki 2004 metų dirbo Endriejavo vidurinėje mokykloje: 5 metus mokymo dalies vedėju, 30 metų direktoriumi ir 13 metų mokytoju. Dėstė chemiją, astronomiją, kūno kultūrą, pradinį karinį rengimą, geografiją, biologiją.
       Yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Išleido knygas: „Rasota laiko brydė“ (2002 m.), „Žemaičiai. Žvelsa ir Žvaginis“ (2003 m.), „Pokario akademijos. XX a. rekrūtai“ (2005 m.), „Ir pabiro rupūs miltai“ (2006 m.), „Endriejavo mokykla laiko vingiuose“ (kartu su kt. aut.) (2006 m.), „Gamtoje – nevienišas“ (2007 m.), „Amžių vieškelyje“ (2009 m. ). Taip pat yra kelių almanachų bendraautorius.

 

Antano Žemgulio kūryba (MS Word dokumentas)

 

Išleistos knygos: