Kerpienė Aniceta

 

        Gimė Plungės rajone, Kumžaičių kaime, 1943 metais. Kai buvo septyni metai, su tėvais persikraustė gyventi į Dovilus. Mokėsi Gargždų vidurinėje mokykloje, vėliau Klaipėdos buhalterinės apskaitos technikume, kur įgijo buhalterės specialybę. Nuo 17 metų jau dirbo buhalterinį darbą. Sukūrė šeimą, užaugino tris dukras, visos linkusios prie meno: mėgsta dainuoti, megzti, siuvinėti, siūti. Visą gyvenimą mėgo skaityti knygas, domėjosi lietuvių poetų kūryba.
      Nuo 1999 metų išėjo į pensiją, pradėjo pati kurti eiles. Anicetai įdomu eiliuotai surikiuoti gamtos, buities, moralės reiškinius. Įvairiomis progomis doviliškiai dainuoja ir gieda jos sukurtas eiles. Kai kurie eilėraščiai anksčiau buvo išspausdinti periodiniuose leidiniuose.
     Dalyvauja Dovilų etninės kultūros centro ansamblyje „Lažupis“, Dovilų klube „Sidabrinė gija“. Laisvalaikiu ne tik skaito knygas, kuria eilėraščius, bet ir neria gėles iš spalvotų siūlų.

 

Anicetos Kerpienės kūryba (MS Word dokumentas)