Garbės piliečiai

      Projekto „Gargždų garbės piliečiai“ tikslas – pagerbti miesto garbės piliečius. Šiuo projektu buvo siekiama, kad naujos renginių salės interjeras informuotų lankytojus apie mūsų žymius rajono žmones bei jų veiklą. Gargždų miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Gargždų miestui, įvertinus asmeninį laiko ir lėšų indėlį bei miesto vardo propagavimą rajone, šalyje bei pasaulyje. Šiuo metu bibliotekos renginių sąlę puošia 22 Garbės piliečių nuotraukos.

 

 

 

GARBĖS PILIEČIAI

Barauskienė Edita                                  

Dirgėla Petras

Globis Stasys

Jokubaitis Alvydas

Juodka Benediktas                       

Karečka Damijonas

Kaubrienė Petronėlė   

Klizas Albinas

Kudžma Jonas

Lankutis Jonas                  

Majoras Vytautas

Paulauskas Jonas

Rimavičius Vytautas

Gedvilaitė-Treija Aldona

Skėrys Jonas

Skolevičienė Jovita                      

Stasaitis Vladislovas

Tarvydas Česlovas

Valančiūtė Janina 

Vareikienė Aldona     

Vilkas Eduardas

Žemgulis Antanas