Eric Berne „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės“

    Anot garsaus JAV psichoanalitiko Erico Berneo kasdieniame gyvenime bendraudami žmonės atlieka tam tikrus vaidmenis ir žaidžia "žaidimus". Skirtingose situacijose jie įsijaučia į tam tikrą vaidmenį ir elgiasi pagal tam tikrą šabloną.

Konkretus elgesys priklauso nuo kito asmens ir situacijos, į kurią žmogus patenka. Eric Berne knygoje „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės“ kviečia pažvelgti į žmonių tarpusavio santykius naujai – iš transakcinės analizės perspektyvos. Tariant paprasčiau – kaip nuo vieno žmogaus elgesio priklauso kito žmogaus reakcija.
    Psichiatrijos klasika tapusioje knygoje Eric Berne pristato naują požiūrį į tai, kaip žmonės elgiasi vieni su kitais. Transakcinės analizės prielaidos teigia, jog žmogaus ego gali būti trijų būsenų – Tėvo, Vaiko ir Suaugusiojo. Psichiatro teigimu, neigiamą elgesį dažniausiai lemia šių būsenų kaita ir persipynimas. Remdamasis šiuo metodu, knygoje „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija“autorius analizuoja įvairius žmonių elgesio ritualus ir modelius.
Per knygoje analizuojamus tarpasmeninio elgesio modelius, kurie vadinami transakcijomis arba žaidimais, atsiskleidžia slapta žmonių motyvacija, neįsisąmonintos emocijos ir užslėpti jausmai. Eric Berne analizuoja tiek klasikines, tiek rečiau pasitaikančias žaidimų schemas.
    „Žaidimai, kuriuos žaidžia žmonės: žmogiškųjų santykių psichologija“ nėra pesimistinis veikalas apie žmones, kurie vieni kitus išnaudoja ir traumuoja siekdami savo tikslų. Tai patarimų knyga, kaip bendraujant išvengti įtampos, atpažinti žalingas situacijas ir nesivelti į manipuliacijas. Be to, knygoje autorius kalba apie „dėmesio ekonomiką“. Žmonėms, kurie yra socialios būtybės, svarbu, kad jų būtų klausoma, o jų nuomonės paisoma.